Paikallissäännöt ja kilpailuohjeet

Paikallissäännöt

 • HELSINGIN GOLFKLUBIN PAIKALLISSÄÄNNÖT 2024

   

  1. Pallo ulkona/Out of bounds

  Pallo on ulkona, kun se on minkä tahansa kentän rajaa määrittelevän aidan toisella puolella. Kentän raja-aidoista ei voi vapautua ilman rangaistusta.

   

  1. Epänormaalit kenttäolosuhteet (Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16 mukaisesti):
  2. Kunnostettavat alueet
  • Sepelipäällysteiset salaojat.
  • Pelaajan pallon ollessa siirtonurmen saumassa tai sauman haitatessa mailan heilahdusrataa, pelaaja voi vapautua säännön 16.1 nojalla. Haittaamista ei ole, jos sauma haittaa vain pelaajan lyöntiasentoa.
  • llmastusreiät viheriöllä: Pelaajan pallon ollessa viheriöllä ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä pelaaja voi vapautua säännön 16.1 nojalla. Haittaamista ei ole, jos reikä haittaa vain pelaajan pelilinjaa.
  • Valkoisella maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet.
  • Kentällä on useita kylvettyjä alueita. Ne on merkitty joko sinisillä tolpilla (alueen keskellä) tai valkoisella maalilla. Näistä alueista on pelaaminen kielletty. Vapautuminen ilman rangaistusta joko säännön 16.1 nojalla tai erikseen merkityille droppausalueille
  • Työkoneiden renkaiden syvät painaumat.

   

  1. Kiinteät haitat
  • Kaikki tuetut puut tukirakenteineen ja istutuskuoppineen
  • Puiden juurilla olevat kastelupussit
  • Kentällä olevat etäisyysmerkit
  • Bunkkerien muoviset reunatuet ja niiden tukikepit. Vapautuminen ilman rangaistusta. säännön 16.1 mukaan (huom. vapauduttaessa pallon täytyy pysyä samalla kentän alueella)

   

  1. Eläinten jätökset

  Pelaajan harkinnan mukaan eläinten jätöksiä (esim. hanhien tai koirien) voidaan pitää joko:

  • Irrallisena luonnonhaittana, joka voidaan poistaa Säännön 15.1 nojalla, tai
  • Kunnostettavana alueena, josta saa vapautua Säännön 16.1 nojalla. Haittaamiseksi ei katsota, jos jätökset haittaavat ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa.

   

  1. Kentän oleelliset osat (Vapautumista ei sallita ilman rangaistusta)
  • Suojaverkko väylän 1 vasemmassa reunassa
  • Kaikki kivimuurit

   

  1. Estealueet

  Kaikki kentän estealueet on merkitty keltaisilla tai punaisilla tolpilla ja/tai viivoilla, joista vapautuminen / pelaaminen säännön 17.1 nojalla. HUOM! Estealueita ovat myös

  • reikä 5, väylää reunustava metsä oikealla (ei pääty)
  • reikä 10, väylän molemmat reunametsät (ei pääty)
  • reikä 11, väylää reunustava metsä oikealla
  • reikä 15, väylää reunustava metsä / joki vasemmalla

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:

Reikäpeli – reiän menetys
Lyöntipeli – kaksi lyöntiä

Kilpailuohjeet

Yleiset ohjeet

Helsingin Golfklubin kilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton kilpailukäsikirjaa, tasoitusmääräyksiä, paikallissääntöjä ja soveltuvin osin ohjetta kentän laittaminen kilpailukuntoon ja HGK:n määritettyjä kilpailujen sääntöjä sekä ottaen kuitenkin huomioon seuraavat erikoismääräykset.

Kaikilla Talissa pelioikeuden omaavilla HGK:n aktiivijäsenillä on oikeus osallistua jäsentenvälisiin kilpailuihin. Ellei kilpailun tai kiertopalkinnon säännöissä ole toisin määrätty, on pokaalikilpailujen tasoitusraja naisille – 36 ja miehille – 30, lukuun ottamatta Perhemaljaa, The Midnight Sun, viikkokilpailuja sekä seniori- ja veteraanikilpailuja (ikärajat 50 v./65 v.), joiden tasoitusrajat ovat naisille – 45 ja miehille – 36.

Lyöntipelikilpailuihin tulee osallistua vähintään 10 osanottajaa ja reikäpelikilpailuihin kahdeksan (8) osanottajaa, jotta ne järjestetään. Vastaavasti nelinpelikilpailuihin tulee osallistua vähintään kahdeksan (8) osanottajaparia. Kilpailutoimikunta voi erikseen päättää kilpailun järjestämisestä myös vähäisemmällä osanottajamäärällä.

HGK:n jäsenet, joiden pelimaksu ei ole voimassa kaudella 2024 Helsingin Golfklubissa maksavat jäsenenvieraan green feen osallistuessaan kilpailuihin.

Kilpailuihin, joiden osanottajamäärä on rajoitettu, tasoitusrajan täyttävät pelaajat otetaan mukaan ensiksi. Jos tällaisia pelaajia on enemmän kuin kilpailuun otetaan pelaajia, hyväksyminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kilpailuissa voidaan esittää aikainen tai myöhäinen lähtöaikatoive. Lähtöaikoja voidaan muuttaa ainoastaan kunkin kilpailun kilpailunjohtajan suostumuksella.

Caddiemaster avaa netti-ilmoittautumisen neljä viikkoa ennen kilpailua ellei kilpailukutsussa muuta mainita. Kilpailun tasoitusraja sekä maksimiosallistujamäärä käyvät ilmi kilpailukutsusta.

Ilmoittautuminen

Jäsenten väliset kilpailut

Kilpailuun ilmoittautuminen on suoritettava siten, että pelaaja ilmoittautuu caddiemasterille. Useimpiin kilpailuihin voi ilmoittautua myös NexGolfin ajanvarausohjelmassa. Ilmoittautuminen klubin sisäisiin kilpailuihin alkaa neljä (4) viikkoa ennen kilpailua.

Lauantaina ja sunnuntaina pidettäviin kilpailuihin ilmoittautuminen sulkeutuu edeltävänä keskiviikkona kello 17.30 sekä muihin kilpailuihin kolme (3) päivää ennen. Esimerkiksi: jos kilpailu alkaa maanantaina, niin ilmoittautumisen on tapahduttava viimeistään perjantaina kello 17.30. Viikkokilpailuun ilmoittaudutaan maksamalla kilpailumaksu caddiemasterille ennen kierroksen aloittamista.

Avoimet kilpailut

Klubin jäsenen on suoritettava ilmoittautumisensa A-kohdan mukaisesti. Vieraspelaajat ilmoittautuvat sähköpostitse (caddiemaster@helsingingolfklubi.fi) ilmoittautumisajan puitteissa. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi pelaajan seura, tasoitus ja puhelinnumero.  Kilpailuilmoittautuminen alkaa viisi (5) viikkoa ennen kilpailuja tai kilpailukutsussa mainittuna ajankohtana.

Ilmoittautuminen internetin kautta

Kilpailumaksut

Kilpailumaksut ovat vuonna 2024 seuraavat, ellei kilpailukutsussa toisin mainita:

Talin jäsenet (sis. alv 10 %)

 • Viikkokilpailu 5 €
 • Senioritiistai 5 €
 • Reikäpeli 15 € / hlö

Henkilökohtaisissa HGK:n reikä- ja lyöntipelimestaruuskilpailuissa ei peritä kilpailumaksua. Kilpailumaksua voidaan nostaa, jos se sisältää lounaan.

HGK:n jäsenet, joiden pelioikeus ei ole voimassa kaudella 2024 Helsingin Golfklubissa, maksavat osallistuessaan HGK:n sisäisiin kilpailuihin kilpailumaksun lisäksi kilpailukohtaisen greenfee maksun. Vain kilpailumaksunsa suorittaneet pelaajat saavat osallistua kilpailuun. Kilpailumaksu maksetaan ennen kilpailun alkua.

Jos pelaaja jää pois kilpailusta tai jos peruutus on tapahtunut arvonnan jälkeen, kilpailumaksu peritään jälkikäteen. Jos pelaaja jää toistuvasti pois kilpailuista, voidaan hänelle antaa määräaikainen kilpailukielto.

Lähtöluettelo ja tulokset

Kilpailun arvonta suoritetaan ilmoittautumisen loppumisen jälkeen samana päivänä tai viimeistään seuraavana aamuna. Lähdöt järjestään 9 min välein. Ryhmän suuruus on 3-4 pelaajaa. Lähtöluettelo julkaistaan viimeistään 1 päivä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Useampipäiväisissä kilpailuissa 2. ja sen jälkeisen kierroksen lähtöluettelot julkaistaan mahdollisimman pian viimeisen kilpailijan tuloskortin luovutuksen jälkeen. Reikäpelikaaviot julkaistaan 1 päivä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Lähtöluettelot, reikäpelikaaviot ja tulosluettelot ovat nähtävissä internetissä osoitteessa www.helsingingolfklubi.fi sekä seuran ilmoitustaululla.

Kilpailun alkamisaika

Pelaajan on aloitettava peli lähtöluetteloon merkittynä lähtöaikana. Jos pelaaja tulee aloituspaikalle valmiina pelaamaan ennen kuin viisi (5) minuuttia on kulunut hänen ryhmänsä lähtöajasta, on rangaistus myöhästymisestä: Lyöntipelissä kaksi lyöntiä, muussa tapauksessa kilpailusta sulkeminen. Reikäpelissä ensimmäisen reiän menetys, muussa tapauksessa hän on hävinnyt ottelun.
Mikäli pelaaja jää aiheettomasti pois kilpailusta, on pelaaja velvollinen maksamaan kilpailumaksun. Toistuvasta poisjäännistä voi seurata huomautus, varoitus tai määrä-aikainen kilpailukielto tapauksesta riippuen. Rangaistuksen määrittää toimikunta, kapteeni, kilpailun tuomari tai kilpailun johtaja.

Reikäpeleissä on aina ehdotettava minimissään kaksi peliaikaa vastustajalle. Tapauksissa, joissa reikäpelivastustajat eivät kykene sopimaan yhteistä peliaikaa, ratkaistaan jatkoon menijä arvalla. Arvonnan suorittaa Helsingin Golfklubin toimisto viimeisen mahdollisen pelipäivän jälkeisenä aamuna.

Reikäpelien oikeudet

Reikäpelien mestaruuskilpailujen finaaliotteluiden pelaajilla on kentällä etuoikeus muihin pelaajiin nähden. Pelaajilla on oikeus sulkea lähtö jossa pelaavat reikäpeliottelua.

Hidas pelaaminen

Kilpailukierrokseen käytettävä aika ei saa ylittää 4 h 02 min. Jos ryhmän ja edellisen ryhmän välissä on tyhjä väylä, ryhmän pelaajat voivat joutua aikatarkkailuun. Mikäli pelaaja käyttää lyöntiinsä tämän jälkeen aikaa enemmän kuin 40 sekuntia siitä kun hänen vuoronsa oli pelata palloa, saa pelaaja rangaistuksen säännön 6-7 (tarpeeton viivyttely) mukaisesti: ensimmäinen rikkomus yksi (1) lyönti, toinen rikkomus kaksi (2) lyöntiä, useampi rikkomus johtaa pelistä sulkemiseen. Rangaistuksen määrittää toimikunta, kapteeni, kilpailun tuomari tai kilpailunjohtaja.

Kilpailijan vastuulla on tuntea kilpailumuoto ja määräykset.

Golfkäyttäytyminen

Lyöntijäljen korjaamatta jättäminen kentällä ja hiekkaesteissä, pallon alastulojäljen korjaamatta jättäminen viheriöllä, kentän tahallinen vahingoittaminen, muiden kanssakilpailijoiden turvallisuuden vaarantaminen tai epäurheilijamainen käytös (muita pelaajia häiritsevä kiroilu, mielenosoitukset ja mailan heittäminen sekä pelipallon mielenosoituksellinen käsittely – lyönti tai heittäminen).

Rangaistus rikkomuksesta: huomautus, varoitus tai määräaikainen kilpailukielto tapauksesta riippuen, taikka törkeässä tapauksessa pelistä sulkeminen. Rangaistuksen määrittää toimikunta, kapteeni, kilpailun tuomari tai kilpailun johtaja.

Ammattilaiset

HGK:n kanssa sopimussuhteessa olevat ammattilaiset saavat osallistua tasoituksellisiin pokaalikilpailuihin ja muut ammattilaiset saavat osallistua avoimiin tasoituksellisiin pokaalikilpailuihin. Ammattilaisten osallistuessa tasoituksellisiin kilpailuihin heidän pelitasoituksensa on 0, ellei kilpailumääräyksissä toisin määrätä.

Tasatulokset

Tasoituksellisten lyöntipelikilpailujen tasatulokset ratkaistaan siten, että pienempi tasoitus voittaa. Tasoituksettomien lyöntipelikilpailujen tasatulokset ratkaistaan matemaattisesti (9, 6, 3, 1) pl. Erkko Trophy. HGK:n eri lyöntipelimestaruuskilpailujen voittajat ratkaistaan sudden death -menetelmällä.

Kilpailutoimikunnalla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä määräyksiä.

Tarkemmat kilpailukohtaiset ohjeet ja säännöt ovat nähtävissä kilpailukalenterissa olevissa kilpailukutsuissa.

Helsingin Golfklubi pidättää oikeuden kaikkiin kilpailukohtaisiin muutoksiin.

Yhteistyössä