Range och områden för närspel

Range

Alla golfare är välkomna till Tali range. Rangen har 33 hål och tre hål med tak för undervisning/coachning av elever.
Träningen sker antingen på mattorna eller på gräset. Att slå från gräset är endast tillåtet om gräset är särskilt markerat med linjer som anger framsidan och baksidan av slagområdet. Under midsommar är det standard att slå från gräset. I detta fall kommer tränarnas område att avgränsas med vita bollar eller skyltar.
Observera! Den maximala längden på rangen är endast 230 meter. Särskilt vid slag från gräset kan bollar lätt flyga över staketet och utsätta användare av friluftsrutten för fara. Spelaren är alltid ansvarig för eventuella skador.
Bollmaskinen är placerad vid norra änden av rangen. Range-maskinen drivs av polletter som laddas på medlemskort. Bollmaskinen har också en Nayax betalterminal, där du kan betala med alla andra betalningsmedel utom kontanter.

Pollett 10 korgar (för ett rangekort) 30 korgar (för ett rangekort)
Vuxen 2,50 € 20 € 55 €
Juniormedlem 2 € 15 € 30 €
Gäst 5 € 40 € 100 €
Besökande junior 2,50 € 20 € 50 €

Priset för ett fjärrläsbart range- och klubbkort är 10 € (första registrering).

Träningsgreen och bunker

Träningsgreenen bredvid rangen med sina bunkrar är öppen för alla. Du kan chippa och slå bunkerslag på greenen. Kom ihåg att städa upp bunkern och teeområdet efter träningen.

Pitchområde

Det finns ett pitchområde på norra sidan av banan.

Övningsgreen för puttning

Bredvid green på fairway 5 finns en övningsgreen för puttning.

Vinterträningsplats för Tali-medlemmar

Träningslokalerna i Kivimakasiini är till för våra medlemmar och målsättningen är att erbjuda träning året runt för alla som så önskar. Dörren till träningslokalen har nyckel till bagskåpet. Om du inte har ett bagskåp kan du be klubbens kansli om en egen nyckel.

Vi kommer att uppdatera informationen om vinterträningsanläggningar och deras användning för vintern 2023-2024 vid ett senare tillfälle.

I samarbete